« »

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

R.: Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Kniha Genezis   −   Gn 4, 1-15. 25

Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho

Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala a porodila Kaina a povedala: „Dostala som muža od Pána.“ A opäť porodila – jeho brata Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain roľník.

Po istom čase priniesol Kain Pánovi obetu z poľných plodín. Aj Ábel obetoval z prvotín svojho stáda, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila.

Pán mu povedal: „Prečo sa hneváš a prečo mračíš tvár? Nemal by si zdvihnúť hlavu, ak robíš dobre? Ale ak zle robíš, hriech číha pri dverách a zachvacuje ťa jeho žiadostivosť, lenže ty ju máš ovládať.“

Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Poď, vyjdeme si von!“ A keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho.

Tu Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“

On odvetil: „Neviem. Čo som ja strážca svojho brata?“

Pán mu povedal: „Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš prekliaty a ďaleko od zeme, ktorá otvorila ústa, aby vypila krv tvojho brata z tvojej ruky. Keď ju budeš obrábať, už ti neprinesie úrodu. Budeš nespokojný a budeš sa túlať po zemi.“

Kain povedal Pánovi: „Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Ty ma dnes vyháňaš zo zeme a budem sa skrývať pred tebou; budem nespokojný, túlať sa budem po zemi a kto ma stretne, zabije ma.“

Ale Pán mu povedal: „Nie, to sa nestane. Lebo každý, kto by zabil Kaina, sedemnásobnú pomstu ponesie.“ A Pán Kaina označil, aby ho nik nezabil, keď ho stretne.

Adam opäť poznal svoju ženu, ona porodila syna a dala mu meno Set, lebo povedala: „Boh mi dal iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain.“

Kniha žalmov   −   Ž 50, 1+8. 16b-17. 20-21

R.: Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.
Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril *
a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ:
„Neobviňujem ťa pre tvoje obety, *
veď tvoje žertvy stále sú predo mnou. R.
Prečo odriekaš moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieľaš?
Veď ty nenávidíš poriadok *
a moje slovo odmietaš. R.
Vysedávaš si a ohováraš svojho brata, *
syna svojej matky potupuješ.
Toto páchaš, a ja by som mal mlčať? †
Myslíš si, že ja som ako ty: *
teraz ťa obviňujem a hovorím ti to do očí.“ R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 8, 11-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Prečo toto pokolenie žiada znamenie?

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“

Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.

II. 2017

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
6.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
7.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
8.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
9.
týždeň
Po 27
Ut 28