« »

Piatok 1. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Hilára, biskupa, učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

Refrén: Nezabúdajme na Božie diela.
Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

List Hebrejom   −   Hebr 4, 1-5. 11

Usilujme sa vojsť do onoho pokoja

Bratia, bojme sa, aby azda o niekom z vás neplatilo, že zaostal, kým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho pokoja! Veď aj nám sa hlásalo evanjelium tak ako aj im. Ale im počuté slovo neosožilo, lebo sa nespojili vierou s tými, ktorí ho počuli. A do pokoja vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal: „Ako som v svojom hneve prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!“, hoci je dielo dokončené od stvorenia sveta. Lebo kdesi povedal o siedmom dni takto: „V siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel.“

A tu zasa: „Nevojdú do môjho pokoja!“

Usilujme sa teda vojsť do onoho pokoja, aby nik nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti.

Kniha žalmov   −   Ž 78, 3+4bc. 6c-7. 8

Refrén: Nezabúdajme na Božie diela.
Čo sme počuli a poznali *
a čo nám rozprávali naši otcovia,
ďalším pokoleniam vyrozprávame *
slávne a mocné skutky Pánove
a zázraky, ktoré urobil. R.
Oni prídu a vyrozprávajú svojim deťom, *
aby svoju dôveru vkladali v Boha,
aby nezabúdali na Božie diela *
a zachovávali jeho príkazy; R.
aby neboli ako ich otcovia, *
vzdorné a zatvrdlivé pokolenie,
pokolenie nestáleho srdca, *
ktorého duch nebol verný Bohu. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 2, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.
Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy

Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo.

Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: „Čo to tento hovorí? Rúha sa! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?“

Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: „Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie povedať ochrnutému: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň, vezmi si lôžko a choď!‘? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ povedal ochrnutému: „Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov.“

A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: „Také niečo sme ešte nikdy nevideli.“

I. 2017

 « » 
Mesiac
52.
týždeň
Ne 1
1.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
2.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
3.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
4.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
5.
týždeň
Po 30
Ut 31