« »

Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Januára, biskupa a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

R.: Spravodlivý nájde odpočinok na tvojom svätom vrchu, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Kniha prísloví   −   Prís 3, 27-35

Zvrheľ sa prieči Pánovi

Syn môj, neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, keď je v tvojej moci urobiť dobre. Nehovor svojmu priateľovi: „Choď preč a príď inokedy, zajtra ti dám,“ keď môžeš dať ihneď.

Nekuj zlo proti svojmu priateľovi, kým sedí u teba bez obáv. Nepri sa pre nič za nič s človekom, ak ti nič zlé nespravil. Nezáviď násilníkovi a nezvoľ si ani jednu z jeho ciest, lebo zvrheľ sa prieči Pánovi; on sa priatelí len so spravodlivými. Pánova kliatba spočíva na dome bezbožného, ale príbytky spravodlivých požehnáva. Pán sa vysmeje posmievačom, pokorným však dá milosť. Múdri dosiahnu slávu a hlupáci hanbu utŕžia.

Kniha žalmov   −   Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Spravodlivý nájde odpočinok na tvojom svätom vrchu, Pane.
Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, †
čo z úprimného srdca pravdu hovorí, *
čo nepodvádza svojím jazykom. R.
Čo nekrivdí svojmu blížnemu, *
ani ho nepotupuje.
Čo ničomníka nemá za nič, *
ale ctí si ľudí bohabojných. R.
Čo nepožičiava peniaze na úrok †
a proti nevinnému sa nedá podplácať. *
Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 8, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.
Sviecu postavia na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo

Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.

Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť.

Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má.“