« »

Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Ladislava, biskupa a učiteľa Cirkvi
alebo Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

Refrén: Spamätajte sa a nezabúdajte na Boha.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Kniha proroka Amosa   −   Am 2, 6-10. 13-16

Do prachu zeme zašľapujú hlavy chudobných

Toto hovorí Pán: „Pre tri zločiny Izraela a pre štyri neodvolám slovo. Preto, že spravodlivého predali za peniaz a bedára za pár sandálov; do prachu zeme zašľapujú hlavy chudobných a krivia cestu bedárov, syn i otec chodia za jedným dievčaťom a hanobia moje sväté meno; na plášťoch vzatých do zálohy váľajú sa pri každom oltári a v dome svojho Boha pijú víno odsúdených.

A ja som vyničil pred nimi Amorejčanov, čo boli sťa cédre vysokí a silní ako duby; zničil som hore ich ovocie a dolu ich korene. Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny a vodil štyridsať rokov po púšti, aby ste zaujali krajinu Amorejčanov. No ja vás pritisnem k zemi, ako pritlačí voz naložený senom. Rýchly sa nezmôže na útek, mocný si neudrží silu a silák si nezachráni život. Lukostrelec neobstojí, nohy nezachránia bežca, jazdec si nezachráni život na koni. Najudatnejší z hrdinov sa v ten deň dá na útek nahý,“ hovorí Pán.

Kniha žalmov   −   Ž 50, 16b-17. 18-19. 20-21. 22-23

Refrén: Spamätajte sa a nezabúdajte na Boha.
Prečo odriekaš moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieľaš?
Veď ty nenávidíš poriadok *
a moje slovo odmietaš. R.
Keď vidíš zlodeja, pridávaš sa k nemu *
a s cudzoložníkmi sa spolčuješ.
Zo svojich úst vypúšťaš zlo *
a klamstvá snuje tvoj jazyk. R.
Vysedávaš si a ohováraš svojho brata, *
syna svojej matky potupuješ.
Toto páchaš, a ja by som mal mlčať? †
Myslíš si, že ja som ako ty: *
teraz ťa obviňujem a hovorím ti to do očí. R.
Pochopte to, vy, čo zabúdate na Boha; *
inak vás zahubím a nik vám nepomôže.
Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; †
a kto kráča bez úhony, *
tomu ukážem Božiu spásu. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 8, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.
Poď za mnou

Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“

Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“

Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“

VI. 2016

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
23.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
24.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
25.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
26.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30