« »

Streda 12. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa
alebo Svätých Jána Fishera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)

Refrén: Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Druhá kniha kráľov   −   2 Kr 22, 8-13; 23, 1-3

Kráľ dal čítať všetky slová knihy zmluvy, nájdenej v Pánovom dome, a uzavrel pred Pánom zmluvu

Veľkňaz Helkiáš povedal pisárovi Safanovi: „V Pánovom chráme som našiel knihu Zákona!“ Helkiáš dal knihu Safanovi a on ju prečítal. Pisár Safan potom išiel ku kráľovi a podal mu správu o splnení rozkazu: „Tvoji sluhovia vysypali peniaze, čo sa našli v chráme, a dali ich vedúcim, ktorí dozerali na práce v Pánovom chráme.“

Okrem toho pisár Safan oznámil kráľovi: „Kňaz Helkiáš mi dal knihu.“

A Safan ju čítal kráľovi. Keď kráľ počul slová knihy Zákona, roztrhol si rúcho a rozkázal kňazovi Helkiášovi, Safanovmu synovi Achikamovi, Michuovmu synovi Achoborovi, pisárovi Safanovi a kráľovmu sluhovi Asaiášovi: „Choďte a pýtajte sa Pána o mne, o ľude a o celom Judsku, o slovách knihy, čo sa našla. Lebo proti nám vzbĺkol Pánov hnev, pretože naši otcovia nepočúvali slová tejto knihy a neurobili to, čo je v nej napísané pre nás.“

Kráľ rozoslal poslov a zhromaždili sa k nemu všetci starší Judska i Jeruzalema. Kráľ vystúpil do Pánovho chrámu a s ním všetci judskí muži a všetci, čo bývali v Jeruzaleme, kňazi, proroci i všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho. Dal im čítať všetky slová knihy zmluvy, nájdenej v Pánovom dome, a oni počúvali. Potom si kráľ stal na svoj stupeň a uzavrel pred Pánom zmluvu, že budú kráčať za Pánom: že budú celým srdcom a celou dušou zachovávať jeho príkazy, výroky a predpisy, a tak uskutočnia slová tejto zmluvy, napísané v knihe.

A k zmluve sa pridal všetok ľud.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 33. 34. 35. 36. 37. 40

Refrén: Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní.
Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní *
a ja vždy pôjdem po nej. R.
Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám *
a celým srdcom sa ho budem pridŕžať. R.
Priveď ma na chodník svojich príkazov, *
lebo som si ho obľúbil. R.
Nakloň mi srdce k svojej náuke, *
a nie ku chamtivosti. R.
Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť; *
na tvojej ceste dopraj mi života. R.
Hľa, túžim za tvojimi príkazmi; *
nuž oživ ma v svojej spravodlivosti. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 7, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.
Po ovocí ich poznáte

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?

Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.

Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“

VI. 2016

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
23.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
24.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
25.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
26.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30