« »

Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období

Refrén: Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou.
Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Druhá kniha kráľov   −   2 Kr 17, 5-8. 13-15a. 18

Pán odstránil Izraela spred seba, že neostal nik, iba kmeň Júdu

Asýrsky kráľ Salmanasar prešiel celú krajinu, tiahol proti Samárii a tri roky ju obliehal. V deviatom roku Osého asýrsky kráľ Samáriu zaujal a Izraelitov odvliekol do Asýrska. Usadil ich v Hale, pri rieke Habor v Gozane a v médskych mestách.

Toto sa stalo preto, že synovia Izraela hrešili proti Pánovi, svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z egyptskej krajiny z područia faraóna, egyptského kráľa, a uctievali cudzích bohov. Žili podľa obyčají národov, ktoré Pán vyhubil spred synov Izraela, a podľa obyčají izraelských kráľov, ktorí robili takisto.

A Pán varoval Izraela a Júdu prostredníctvom všetkých prorokov a vidcov, keď hovoril: „Vráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje nariadenia a príkazy presne podľa zákona, ktorý som dal vašim otcom a ktorý som vám poslal po svojich služobníkoch prorokoch.“ Ale oni nepočúvali; zatvrdili si šiju ako ich otcovia, ktorí nechceli veriť Pánovi, svojmu Bohu. Opovrhli jeho predpismi aj zmluvou, ktorú uzavrel s ich otcami, aj výstrahami, ktorými ich varoval.

Preto sa Pán veľmi rozhneval na Izraela a odstránil ho spred seba, že neostal nik, iba kmeň Júdu.

Kniha žalmov   −   Ž 60, 3. 4-5. 12-13

Refrén: Vyslyš nás, Pane, pomôž nám svojou pravicou.
Bože, ty si nás odvrhol, ty si nás rozohnal; *
rozhneval si sa, ale opäť sa k nám obrát’. R.
Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju, *
ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje.
Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud, *
napojil si nás vínom závratu. R.
Kto iný ako ty, Bože, čo si nás odvrhol? *
A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk?
Pomôž nám dostat’ sa z útlaku, *
pretože ľudská pomoc nestačí.
S Bohom budeme udatní, *
on našich utláčateľov pošliape. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 7, 1-5

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
Vyhoď najprv brvno zo svojho oka

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka‘ a ty máš v oku brvno?!

Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“

VI. 2016

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
23.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
24.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
25.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
26.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30