« »

Sobota 7. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Jakubov list   −   Jak 5, 13-20

Veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého

Bratia moji, trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.

Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my, a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod.

Bratia moji, keby niekto z vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.

Kniha žalmov   −   Ž 141, 1-2. 3+8

R.: Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo.
Pane, k tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť, *
počuj môj hlas, keď volám ku tebe.
Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo *
a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta. R.
Pane, k mojim ústam postav stráž *
a hliadku na okraj mojich perí.
Pane, k tebe, Pane, sa upierajú moje oči: *
k tebe sa utiekam, smrti ma nevydaj. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 10, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň

Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“

Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich.