« »

Streda 7. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Jána I., pápeža a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Jakubov list   −   Jak 4, 13-17

Neviete, čo bude s vaším životom, preto, hovorte: Ak Pán bude chcieť

Bratia moji, vy hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať,“ – vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne.

Namiesto toho by ste mali hovoriť: „Ak Pán bude chcieť, budeme žiť a urobíme toto alebo ono.“

Ale vy sa teraz chválite vo svojej pýche; a každá takáto chvála je zlá. Kto teda vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.

Kniha žalmov   −   Ž 49, 2-3. 6-7. 8-10. 11

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Čujte to, všetky národy, *
počúvajte, všetci obyvatelia zeme;
vy všetci, prostí aj vznešení, *
všetci vospolok, bohatí aj chudobní. R.
Prečo by som sa mal strachovať v dňoch nešťastných, *
keď ma obkľučuje zloba tých, čo mi chcú nohy podraziť?
Pred tými, čo sa spoliehajú na svoju silu *
a chvastajú sa nadmerným bohatstvom? R.
Veď sám seba nevykúpi nik, *
ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.
Cena za vykúpenie života je príliš vysoká; †
nikdy nebude stačiť, *
aby človek žil naveky a zánik neuzrel. R.
Veď vidí, že umierajú aj mudrci †
rovnako hynie blázon i hlupák *
a cudzím nechávajú svoje bohatstvo. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 9, 38-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Kto nie je proti nám, je za nás

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“

Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.