« »

Utorok 10. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

R.: Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Druhý list Korinťanom   −   2 Kor 1, 18-22

Ježiš nebol aj „áno“ aj „nie“, ale v ňom bolo iba „áno“

Bratia, ako je Boh verný, naša reč k vám nie je aj „áno“ aj „nie“. Veď Boží Syn Ježiš Kristus, ktorého sme u vás hlásali, ja, Silván a Timotej, nebol aj „áno“ aj „nie“, ale v ňom bolo iba „áno“. Lebo všetky Božie prisľúbenia, koľko ich je, v ňom sú „áno“, a preto je skrze neho aj naše „amen“ Bohu na slávu. A Boh nás i vás posilňuje pre Krista, on nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 129. 130. 131. 132. 133. 135

R.: Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom.
Tvoje príkazy sú obdivuhodné, *
preto ich zachovávam. R.
Výklad tvojich slov osvecuje, *
maličkým dáva chápavosť. R.
Otváram ústa a dych naberám, *
lebo túžim za tvojimi predpismi. R.
Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, *
ako robievaš tým, čo tvoje meno milujú. R.
Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; *
nech ma neovláda nijaká neprávosť. R.
Vyjasni tvár nad svojím služobníkom *
a nauč ma svojim ustanoveniam. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.
Vy ste svetlo sveta

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“