« »

Pondelok 26. týždňa po Päťdesiatnici.
Svätý prorok Nahum.
/17. deň filipovky/

Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

278. začalo (1 Tim 1, 1 – 7)

Pavol, apoštol Krista Ježiša, z príkazu Boha, nášho Spasiteľa, a Krista Ježiša, našej nádeje, Timotejovi, pravému synovi vo viere: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Pána. Keď som šiel do Macedónska, prosil som ťa, aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým, aby neučili inak a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán, ktorý je vo viere. Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery, od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. Chcú byť učiteľmi zákona, a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia.

Lk 75. začalo (14, 1a. 12 – 15)

V tom čase, v istú sobotu, Ježiš vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a povedal tomu, čo ho pozval: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blažený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.” Keď to počul jeden zo spolustolujúcich, povedal mu: „Blažený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.”