« »

Svätého Karola Borromea, biskupa
(spomienka)

R.: Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení.
Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán.

List Filipanom   −   Flp 2, 5-11

Kristus sa uponížil, preto ho Boh povýšil

Bratia, zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

Kniha žalmov   −   Ž 22, 26b-27. 28-30a. 31-32

R.: Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení.
Svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána. *
Chudobní sa najedia a budú nasýtení
a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú: *
„Naveky nech žijú ich srdcia!“ R.
Pána budú spomínať
a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny, *
jemu sa budú klaňať všetky rodiny národov.
Veď Pánovo je kráľovstvo, †
on panuje nad národmi. *
Jemu jedinému sa budú klaňať
všetci, čo spia pod zemou. R.
Jemu bude slúžiť moje potomstvo. *
Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi
a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu,
ktorý sa narodí: *
„Toto urobil Pán.“ R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 14, 15-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán.
Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom

Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“

On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ Druhý povedal: ‚Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ A ďalší povedal: ‚Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.‘

Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘

A sluha hlásil: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.‘ Tu pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom.

Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.‘“