« »

Štvrtok 25. týždňa v Cezročnom období

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Kniha Kazateľ   −   Kaz 1, 2-11

Nič nové pod slnkom

„Márnosť nad márnosť,“ hovorí Kazateľ, „márnosť nad márnosť a všetko je márnosť.“ Aký osoh má človek zo všetkej svojej lopoty, ktorou sa umára pod slnkom?

Jedno pokolenie odchádza, druhé pokolenie prichádza, ale zem stojí naveky. Slnko vychádza a zasa zapadá, náhli sa na svoje miesto a stadiaľ znova vychodí. Vietor veje na juh a stáča sa na sever, obíde všadiaľ, krúži dookola a znova sa v svojom kolobehu vracia.

Všetky rieky tečú do mora a more sa nepreplní, opäť sa vracajú na miesto, odkiaľ vyšli, vo svojom kolobehu.

Všetky veci sú ťažké; človek ich nemôže vystihnúť slovami. Oko sa nenasýti hľadením, ucho sa nenaplní počúvaním. Čo bolo, je to isté, čo bude. Čo sa stalo, je to isté, čo nastane.

Nič nové pod slnkom. Aj keby človek o niečom povedal: „Pozri, toto je nové,“ už to bolo v predošlých vekoch, ktoré boli pred nami. Na minulé sa už nespomína, ale ani na to, čo bude, nebudú spomínať tí, čo prídu neskôr.

Kniha žalmov   −   Ž 90, 3-4. 5-6. 12-13. 14+17

R.: Pane, stal si sa nám útočišťom z pokolenia na pokolenie.
Človeka vraciaš do prachu *
a hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka!“
Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, *
a ako jedna nočná stráž. R.
Uchvacuješ ich: sú ako ranný sen; *
sú ako bylina v rozpuku:
ráno kvitne a rastie, *
večer vädne a usychá. R.
Nauč nás rátať naše dni, *
aby sme našli múdrosť srdca.
Obráť sa k nám, Pane; dokedy budeš meškať? *
Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi. R.
Hneď zrána nás naplň svojou milosťou *
a budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; †
upevňuj dielo našich rúk, *
dielo našich rúk upevňuj! R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 7-9

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Jána som dal ja sťať.
Kto je teda ten, čo o ňom počúvam také veci?

Tetrarcha Herodes počul o všetkom, čo sa dialo, a bol v rozpakoch, lebo niektorí hovorili: „Ján vstal z mŕtvych,“ iní: „Zjavil sa Eliáš,“ zasa iní: „Vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“

A Herodes vravel: „Jána som dal ja sťať. Kto teda je ten, čo o ňom počúvam také veci?“ A chcel ho vidieť.