« »

Streda 17. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi
alebo Blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice (pre rehoľné sestry Svätého Kríža)
(ľubovoľná spomienka)

R.: Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 15, 10. 16-21

Prečo je moja bolesť bez konca? Ak sa obrátiš, budeš stáť pred mojou tvárou

Beda mi, mať moja, že si ma zrodila, muža škriepok, muža sváru v celej krajine! Nepožičiaval som, ani mne nik nepožičal, a všetci ma preklínajú.

Našli sa tvoje reči a ja som ich zjedol. Tvoje slovo sa stalo radosťou a potešením môjho srdca, lebo nosím tvoje meno, Pane Bože zástupov. Nesedával som v kruhu žartujúcich a nejasal som. Pod ťarchou tvojej ruky sedím osamelý, lebo si ma naplnil rozhorčením.

Prečo je moja bolesť bez konca a moja rana sa beznádejne nechce zahojiť? Stal si sa mi klamným potokom, vodou, na ktorú sa nedá spoľahnúť.

Preto takto hovorí Pán: „Ak sa obrátiš, i ja ťa obrátim a budeš stáť pred mojou tvárou; keď budeš vedieť rozlíšiť vzácne od podlého, budeš akoby mojimi ústami. Oni sa obrátia k tebe, ale ty sa k nim neobracaj. Dám ťa tomuto ľudu ako pevný múr kovový; budú proti tebe bojovať, no nepremôžu ťa, lebo s tebou som ja: ja ťa zachránim a vyslobodím, hovorí Pán. Vyslobodím ťa z ruky zlých ľudí a vykúpim ťa z moci násilníkov.“

Kniha žalmov   −   Ž 59, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18

R.: Bože, ty si mi útočišťom v deň súženia.
Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, *
chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne.
Vytrhni ma z rúk zločincov *
a zachráň pred krvilačníkmi. R.
Pozri, úklady robia na môj život †
a surovo sa vrhajú na mňa. *
Pane, neťaží ma ani priestupok ani hriech. R.
Záštita moja, čakám na teba; *
lebo ty, Bože, si moja ochrana.
So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza. *
Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť. R.
Ja však budem oslavovať tvoju moc *
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou *
a útočišťom v deň môjho súženia. R.
Tebe, záštita moja, chcem spievať, †
lebo ty, Bože, si môj ochranca, *
môj Boh, moje milosrdenstvo. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 44-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Predá všetko, čo má, a pole kúpi

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“