« »

Utorok 8. týždňa po Päťdesiatnici.
Svätý mučeník Kallinik.

Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

144. začalo (1 Kor 10, 5 – 12)

Bratia, vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na púšti. To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: „Ľud si sadol, aby jedol a pil. Potom vstali, aby sa zabávali.“ Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov. Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu. A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.

Mt 66. začalo (16, 6 – 12)

Pán povedal svojim učeníkom: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!” Oni však rozmýšľali a hovorili si: „Nevzali sme si chleby!” Ale Ježiš to vedel a povedal: „Maloverní, prečo premýšľate, že nemáte chleby? Ešte nerozumiete, ani sa nepamätáte na päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste nazberali? Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí a koľko košov ste nazberali? Ako to, že nechápete, že som vám nehovoril o chleboch?! Ale chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!” Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa chránili chlebového kvasu, ale náuky farizejov a saducejov.