« »

Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy
(sviatok)

R.: Pána chcem velebiť v každom čase.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kniha prísloví   −   Prís 2, 1-9

Nakloň svoje srdce k poznaniu

Syn môj, ak prijmeš moje slová a vo svojom vnútri zachováš moje príkazy, napneš svoj sluch za múdrosťou a svoje srdce nakloníš k poznaniu; ak budeš vzývať múdrosť a dovolávať sa rozumnosti, ak sa budeš za ňou zháňať ako za peniazmi a hľadať ju ako poklady, vtedy pochopíš bázeň Pánovu a spoznáš Boha; lebo Pán dáva múdrosť, z jeho úst pochádza poznanie a rozumnosť.

Statočným poskytuje ochranu, je štítom tým, čo žijú poctivo, dáva pozor na chodníky spravodlivosti a chráni cestu svätých.

Až vtedy pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu.

Kniha žalmov   −   Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Pána chcem velebiť v každom čase.
Pána chcem velebiť v každom čase, *
moje ústa budú ho vždy chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša; *
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. R.
Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoločne.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal *
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. R.
Na neho hľaďte a budete žiariť *
a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal *
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. R.
Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; *
šťastný človek, čo sa utieka k nemu. R.
Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *
veď bohabojní núdzu nemajú.
Boháči sa nabiedia a nahladujú, *
ale tým, čo hľadajú Pána,
nijaké dobro chýbať nebude. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 19, 27-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Vy, čo ste išli za mnou, dostanete stonásobne viac

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“