« »

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období

R.: My dúfame v teba, Pane, Bože náš. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.

Kniha proroka Ozeáša   −   Oz 8, 4-7. 11-13

Vietor sejú, žať budú víchricu

Toto hovorí Pán: „Oni si ustanovujú kráľov, ale bezo mňa, dosádzajú kniežatá, a ja o tom neviem. Zo striebra a zlata robia si modly na vlastnú skazu. Zavrhujem tvoje teľa, Samária; môj hnev vzplanul proti nim. Dokedy sa nebudú môcť očistiť? Veď aj ono je z Izraela; remeselník ho urobil, a nie je to boh. Z teľaťa Samárie budú len íverky. Lebo vietor sejú, žať budú víchricu. Steblo neurodí múku, pretože na ňom niet klasu; a ak aj urodí, zjedia ho cudzinci.

Efraim rozmnožil oltáre na odčinenie hriechu, ale oltáre mu na hriech slúžili. Napísal som mu početné zákony, no pokladali ich za cudzie. Oni milujú obety: zabíjajú zvieratá a jedia ich mäso, ale Pán nemá v nich záľubu. Teraz si spomenie na ich neprávosť a potrestá ich hriech; musia sa vrátiť do Egypta.“

Kniha žalmov   −   Ž 115, 3-4. 5-6. 7ab+8. 9-10

R.: My dúfame v teba, Pane, Bože náš. alebo Aleluja.
Veď náš Boh je v nebi *
a stvoril všetko, čo chcel.
Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, *
sú dielom ľudských rúk. R.
Majú ústa, ale nehovoria, *
majú oči, a nevidia.
Majú uši, ale nepočujú, *
majú nozdry, a nečuchajú. R.
Majú ruky, ale nehmatajú, *
majú nohy, a nechodia.
Im budú podobní ich tvorcovia *
a všetci, čo v ne veria. R.
Dom Izraelov dúfa v Pána, *
on je ich pomoc a záštita.
Dom Áronov dúfa v Pána, *
on je ich pomoc a záštita. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 9, 32-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa.
Žatva je veľká, ale robotníkov málo

Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“ Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“