« »

Piatok 13. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Alžbety Portugalskej
(ľubovoľná spomienka)

R.: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán.

Kniha proroka Amosa   −   Am 8, 4-6. 9-12

Pošlem hlad na krajinu; nie hlad po chlebe, ale po slove Pánovom

„Čujte vy, čo šliapete po chudákovi a nivočíte bedárov v krajine. Hovoríte: ‚Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie, a sobota, aby sme mohli otvoriť sýpky, zmenšovať mieru, zvyšovať cenu a používať falošné váhy, kupovať úbohých za peniaze a bedára za pár sandálov a predať aj smeti z obilia?‘

V ten deň, hovorí Pán, Boh, dám slnku zapadnúť na poludnie a za jasného dňa zem zatemním. Vaše sviatky zmením na smútok a všetky vaše piesne na nárek; všetky bedrá oviniem vrecovinou a každú hlavu poznačím plešinou. Spôsobím smútok ako za jediným synom a koniec bude ako trpký deň.

Hľa, prídu dni, hovorí Pán, keď pošlem hlad na krajinu; nie hlad po chlebe ani smäd po vode, ale po slove Pánovom.“ Putovať budú od mora k moru, budú chodiť od severu až na východ, čo budú hľadať Pánovo slovo, ale nenájdu.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 2. 10. 20. 30. 40. 131

R.: Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy *
a celým srdcom ho vyhľadávajú. R.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; *
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. R.
Túžbou za tvojimi výrokmi sa mi duša umára, *
umára jednostaj. R.
Cestu pravdy som si vyvolil, *
tvoje slová mám stále pred sebou. R.
Hľa, túžim za tvojimi príkazmi; *
nuž oživ ma v svojej spravodlivosti. R.
Otváram ústa a dych naberám, *
lebo túžim za tvojimi predpismi. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán.
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí; milosrdenstvo chcem, a nie obetu

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“

On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“