« »

Utorok 13. týždňa v Cezročnom období

R.: Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti.
Aleluja, aleluja, aleluja. Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo.

Kniha proroka Amosa   −   Am 3, 1-8; 4, 11-12

Pán Boh hovorí, kto by neprorokoval?

Počujte slovo, ktoré Pán povedal o vás, synovia Izraela, o celom pokolení, ktoré som vyviedol z Egypta: „Iba vás som poznal zo všetkých pokolení zeme: preto vás postihnem za všetky vaše hriechy. Vari môžu ísť dvaja spolu, ak sa nedohodnú? Alebo zareve lev v húšťave, ak nemá korisť? Ozve sa levíča zo svojho brlohu, ak nič nechytilo? Alebo padne vtáča na zem, ak nie je v osídle? A zdvihne sa osídlo zo zeme, ak sa nič nechytilo? Či zaznie trúba v meste, žeby sa ľud nenaľakal? A môže postihnúť mesto nešťastie, ak ho neurobil Pán? A Pán, Boh, neurobí nič bez toho, žeby nezjavil svoj zámer svojim sluhom, prorokom. Lev reve, kto by sa nebál? Pán, Boh, hovorí, kto by neprorokoval?“

„Vyvrátil som vás, ako Boh vyvrátil Sodomu a Gomoru, že ste boli ako poleno uchytené z ohňa; no neobrátili ste sa ku mne,“ hovorí Pán. Preto ti toto urobím, Izrael. A pretože ti to urobím, priprav sa na stretnutie so svojím Bohom, Izrael!

Kniha žalmov   −   Ž 5, 5-6. 7. 8

R.: Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti.
Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť, †
zlý človek nepobudne pri tebe, *
ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom. R.
Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, †
ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. *
Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom. R.
No ja len z tvojej veľkej milosti, †
smiem vstúpiť do tvojho domu *
a s bázňou padnúť na tvár
pred tvojím svätým chrámom. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 8, 23-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo.
Ježiš vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho

Ježiš nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali.

Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráň nás, hynieme!“

On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho.

Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to, že ho i vietor i more poslúchajú?“