« »

Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období
alebo Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
(ľubovoľná spomienka)

R.: Spamätajte sa a nezabúdajte na Boha.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Kniha proroka Amosa   −   Am 2, 6-10. 13-16

Do prachu zeme zašľapujú hlavy chudobných

Toto hovorí Pán: „Pre tri zločiny Izraela a pre štyri neodvolám slovo. Preto, že spravodlivého predali za peniaz a bedára za pár sandálov; do prachu zeme zašľapujú hlavy chudobných a krivia cestu bedárov, syn i otec chodia za jedným dievčaťom a hanobia moje sväté meno; na plášťoch vzatých do zálohy váľajú sa pri každom oltári a v dome svojho Boha pijú víno odsúdených.

A ja som vyničil pred nimi Amorejčanov, čo boli sťa cédre vysokí a silní ako duby; zničil som hore ich ovocie a dolu ich korene. Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny a vodil štyridsať rokov po púšti, aby ste zaujali krajinu Amorejčanov. No ja vás pritisnem k zemi, ako pritlačí voz naložený senom. Rýchly sa nezmôže na útek, mocný si neudrží silu a silák si nezachráni život. Lukostrelec neobstojí, nohy nezachránia bežca, jazdec si nezachráni život na koni. Najudatnejší z hrdinov sa v ten deň dá na útek nahý,“ hovorí Pán.

Kniha žalmov   −   Ž 50, 16b-17. 18-19. 20-21. 22-23

R.: Spamätajte sa a nezabúdajte na Boha.
Prečo odriekaš moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieľaš?
Veď ty nenávidíš poriadok *
a moje slovo odmietaš. R.
Keď vidíš zlodeja, pridávaš sa k nemu *
a s cudzoložníkmi sa spolčuješ.
Zo svojich úst vypúšťaš zlo *
a klamstvá snuje tvoj jazyk. R.
Vysedávaš si a ohováraš svojho brata, *
syna svojej matky potupuješ.
Toto páchaš, a ja by som mal mlčať? †
Myslíš si, že ja som ako ty: *
teraz ťa obviňujem a hovorím ti to do očí. R.
Pochopte to, vy, čo zabúdate na Boha; *
inak vás zahubím a nik vám nepomôže.
Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; †
a kto kráča bez úhony, *
tomu ukážem Božiu spásu. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 8, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.
Poď za mnou

Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“

Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“

Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“

Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“