« »

Štvrtok 7. týždňa v Cezročnom období

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie.

Jakubov list   −   Jak 5, 1-6

Mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov

Boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch.

Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje.

Kniha žalmov   −   Ž 49, 14-15b. 15cd+16. 17-18. 19-20

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Taký je osud tých, čo sa spoliehajú na seba, *
a koniec tých, čo sa vo vlastných slovách kochajú.
Ako ovce sa ženú do priepasti *
a smrť je ich pastierom. R.
Padajú strmhlav do hrobu, *
ich zjav sa pominie.
No moju dušu Boh vykúpi, *
z moci podsvetia ma iste vezme k sebe. R.
Netráp sa, ak niekto bohatne *
a ak sa poklad jeho domu zväčšuje.
Lebo keď zomrie, nič si nevezme so sebou, *
jeho poklad s ním nepôjde. R.
Aj keď si blahoželal za živa: *
„Budú ťa chváliť, že si si dobre počínal,“
predsa k pokoleniu svojich otcov musí zostúpiť *
a tí už nikdy svetlo neuzrú. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 9, 41-43. 45. 47-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie.
Je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.

Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.

Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.

Lebo každý bude ohňom solený.

Soľ je dobrá. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, čím ju napravíte?

Majte v sebe soľ a žite jeden s druhým v pokoji.“