« »

Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Ladislava
alebo Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

alebo kratšie
R.: Oslavujte Pána, lebo je dobrý. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Kniha Genezis   −   Gn 16, 1-12. 15-16

Agar porodila Abramovi syna a on mu dal meno Izmael

Abramova žena Sarai neporodila Abramovi dieťa. Mala však slúžku Egypťanku menom Agar. I povedala svojmu manželovi: „Pozri, Pán ma uzavrel, nemôžem porodiť. Vojdi k mojej slúžke. Azda aspoň z nej dostanem synov.“

On pristal na jej prosbu a ona po desiatich rokoch, ako začali bývať v krajine Kanaán, vzala svoju slúžku Egypťanku Agar a dala ju svojmu mužovi za ženu. On k nej vošiel a keď spozorovala, že počala, opovržlivo hľadela na svoju paniu.

Sarai povedala Abramovi: „Ubližuješ mi. Ja som dala svoju slúžku do tvojho lona a ona, keď vidí, že počala, mnou opovrhuje. Nech Pán súdi medzi mnou a tebou.“ Abram jej odvetil: „Veď je tvoja slúžka v tvojej moci. Urob s ňou, ako sa ti páči.“

A Sarai k nej bola tvrdá, až od nej ušla.

Keď ju našiel Pánov anjel na púšti pri prameni na ceste do Suru, povedal jej: „Agar, Saraina slúžka, odkiaľ ideš a kam sa uberáš?“ Ona odpovedala: „Utekám od svojej panej Sarai.“

Pánov anjel jej povedal: „Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná.“ A Pánov anjel jej vravel ďalej: „Tak rozmnožím tvoje potomstvo, že ho pre množstvo nebude možno spočítať.“ A ešte jej Pánov anjel hovoril: „Hľa, počala si a porodíš syna; nazveš ho menom Izmael, lebo Pán počul o tvojom trápení. Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu a svoje stany postaví popri svojich bratoch.“

Agar porodila Abramovi syna a on dal svojmu synovi, ktorého porodila Agar, meno Izmael. Osemdesiatšesť rokov mal Abram, keď mu Agar porodila Izmaela.

Kniha Genezis   −   Gn 16, 6b-12. 15-16

Sarai bola k Agar tvrdá, až od nej ušla.

Keď ju našiel Pánov anjel na púšti pri prameni na ceste do Suru, povedal jej: „Agar, Saraina slúžka, odkiaľ ideš a kam sa uberáš?“ Ona odpovedala: „Utekám od svojej panej Sarai.“ Pánov anjel jej povedal: „Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná.“ A Pánov anjel jej vravel ďalej: „Tak rozmnožím tvoje potomstvo, že ho pre množstvo nebude možno spočítať.“ A ešte jej Pánov anjel hovoril: „Hľa, počala si a porodíš syna; nazveš ho menom Izmael, lebo Pán počul o tvojom trápení. Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu a svoje stany postaví popri svojich bratoch.“

Agar porodila Abramovi syna a on dal svojmu synovi, ktorého porodila Agar, meno Izmael. Osemdesiatšesť rokov mal Abram, keď mu Agar porodila Izmaela.

Kniha žalmov   −   Ž 106, 1-2. 3-4a. 4b-5

R.: Oslavujte Pána, lebo je dobrý. alebo Aleluja.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove, *
kto všetku jeho chválu rozhlási? R.
Blažení sú tí, čo zachovávajú právo †
a konajú spravodlivo v každý čas. *
Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. R.
Navštív nás svojou spásou, *
aby sme videli šťastie tvojich vyvolených,
aby sme sa radovali z radosti tvojho ľudu *
a boli hrdí na teba so všetkými tvojimi dedičmi. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 7, 21-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.
Dom postavený na skale; dom postavený na piesku

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“

Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci.