« »

Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

Refrén: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Kniha Jób   −   Jób 38, 1. 12-21; 40, 3-5

Vari si niekedy rozkazoval zornici?
Vari si prenikol až k prameňom mora?

Pán odpovedal Jóbovi z víchrice: „Vari si niekedy v živote rozkazoval ránu a zornici určil jej polohu? A keby si mohol chytiť zem za okraj, striasol by si z nej bezbožných? Mení sa ako hlina pod pečaťou a zafarbená bude ako rúcho. Bezbožným sa odoprie svetlo a zdvihnuté rameno sa zlomí.

Vari si prenikol až k prameňom mora a po dne hlbočiny si sa prechádzal? Otvorili sa ti dvere smrti alebo si videl brány temnosti? A po šíravách zeme si sa rozhliadol?

Ak všetko poznáš, tak mi rozpovedz: Kadiaľ vedie cesta k príbytku svetla a kde majú miesto temnoty, aby si ich mohol zaviesť na ich územie a poznal chodník do ich domova? Pravdaže, ty to vieš, lebo si sa vtedy narodil, a veľký je počet tvojich dní!“

Jób odpovedal Pánovi: „Hľa, ľahkovážne som hovoril, čože ti odpoviem? Ruku si položím na ústa. Raz som hovoril, už to viac nespravím, aj druhý raz, ale už nebudem.“

Kniha žalmov   −   Ž 139, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14b

Refrén: Veď ma, Pane, po ceste k večnosti.
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; *
ty vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: †
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. *
A všetky moje cesty sú ti známe. R.
Kam môžem ujsť pred tvojím duchom *
a kam utiecť pred tvojou tvárou?
Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; *
ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. R.
I keby som si pripäl krídla zorničky *
a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,
ešte aj tam ma tvoja ruka povedie *
a podchytí ma tvoja pravica. R.
Veď ty si stvoril moje útroby, *
utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; *
všetky tvoje diela sú hodny obdivu. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 10, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.
Kto pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal

Ježiš povedal: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa. Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám.

A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš!

Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“

IX. 2016

 « » 
Mesiac
35.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
36.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
37.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
38.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
39.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28
Št 29
Pi 30