« »

Svätej Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka)

Refrén: Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Kniha Jób   −   Jób 42, 1-3. 5-6. 12-16

Teraz ťa vidím vlastnými očami; preto si robím výčitky

Jób povedal Pánovi: „Ja viem, že ty môžeš všetko a tvoj zámer nemožno prekaziť. Kto môže bez toho, že by mal vedomosť, zastierať tvoje plány? Hovoril som o tom, čomu nerozumiem, o divoch, ktoré presahujú moju chápavosť. Len z počutia som ťa poznal doteraz, no teraz ťa vidím vlastnými očami. Preto si robím výčitky a kajám sa v prachu a popole.“

A Pán požehnal koniec Jóbovho života viac ako jeho začiatok. Jób nadobudol štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov volov a tisíc oslíc. Mal znova sedem synov a tri dcéry. Jednej dal meno Holubica, druhej meno Kasia, tretej meno Roh krásy. V šírom kraji nebolo krajších žien ako Jóbove dcéry.

A ich otec im dal aj podiel na dedičstve s ich bratmi.

Jób potom žil ešte stoštyridsať rokov a videl svoje deti i deti svojich detí až po štvrté pokolenie. A zomrel starý a sýty svojich dní.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 66. 71. 75. 91. 125. 130

Refrén: Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom.
Nauč ma dobrotivosti múdrosti a poznaniu, *
veď verím tvojej náuke. R.
Že som bol pokorený, dobre mi, *
aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil. R.
Viem, Pane, že spravodlivé sú tvoje rozsudky *
a že si ma právom pokoril. R.
Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes, *
lebo všetko slúži tebe. R.
Som tvojím služobníkom; *
daj mi chápavosť, aby som poznal tvoje prikázania. R.
Výklad tvojich slov osvecuje, *
maličkým dáva chápavosť. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 10, 17-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebi

Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“

On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“

V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“

Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

X. 2016

 « » 
Mesiac
39.
týždeň
So 1
Ne 2
40.
týždeň
Po 3
Ut 4
St 5
Št 6
Pi 7
So 8
Ne 9
41.
týždeň
Po 10
Ut 11
St 12
Št 13
Pi 14
So 15
Ne 16
42.
týždeň
Po 17
Ut 18
St 19
Št 20
Pi 21
So 22
Ne 23
43.
týždeň
Po 24
Ut 25
St 26
Št 27
Pi 28
So 29
Ne 30
44.
týždeň
Po 31