« »

Utorok 22. týždňa v Cezročnom období

Refrén: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách.
Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 2, 10b-16

My máme Kristovo zmýšľanie

Bratia, Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch.

A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. A o tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné veci duchovne vysvetľujeme.

Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. No duchovný posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiť.

Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, aby ho poúčal?

My však máme Kristovo zmýšľanie.

Kniha žalmov   −   Ž 145, 8-9. 10-11. 12-13b. 13c-14

Refrén: Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách.
Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a veľmi láskavý.
Dobrý je Pán ku každému *
a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam. R.
Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela *
a tvoji svätí nech ťa velebia.
Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva *
a o tvojej moci nech hovoria; R.
nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky *
i slávu a velebu tvojho kráľovstva.
Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky *
a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. R.
Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý *
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Pán podopiera všetkých, čo klesajú, *
a dvíha všetkých skľúčených. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 4, 31-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.
Viem, kto si: Boží Svätý

Ježiš zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc. V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom: „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu.

Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“

A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

IX. 2014

 « » 
Mesiac
36.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
37.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
38.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
39.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
40.
týždeň
Po 29
Ut 30