« »

Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

Refrén: Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som chlieb života, hovorí Pán; kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať.

Skutky apoštolov   −   Sk 7, 51 – 8, 1a

Pane Ježišu, prijmi môjho ducha

Štefan povedal ľudu, starším a zákonníkom: „Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia. Ktorého proroka neprenasledovali vaši otcovia? Oni zabíjali tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého, a vy ste sa teraz stali jeho zradcami a vrahmi; vy, čo ste prostredníctvom anjelov dostali zákon, no nezachovávali ste ho.“

Keď to počuli, pukali im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu.

Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.“

Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. Vyhnali ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol.

Štefana kameňovali a on sa modlil: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“

Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ A len čo to povedal, zomrel.

Šavol schvaľoval, že ho zabili.

Kniha žalmov   −   Ž 31, 3c-4. 6+7b-8a. 17+21ab

Refrén: Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha. alebo Aleluja.
Buď mi skalou útočišťa, *
opevneným hradom mojej spásy.
Veď ty si moja sila a moje útočište, *
pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať. R.
Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; *
ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný.
Ale ja dúfam v Pána. *
Plesám a teším sa, že si milosrdný. R.
Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom *
a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.
Záclonou svojej tváre ich kryješ *
pred zúrivosťou ľudu. R.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 6, 30-35

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som chlieb života, hovorí Pán; kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať.
Nie Mojžiš, ale môj Otec dáva pravý chlieb z neba

Zástup sa pýtal Ježiša: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané: ‚Dal im jesť chlieb z neba.‘“

Ježiš im odvetil: „Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život.“

Povedali mu: „Pane, vždy nám dávaj taký chlieb.“

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

IV. 2015

 « » 
Mesiac
14.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
15.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
16.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
17.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
18.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30