« »

Piatok 24. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Januára, biskupa a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

Refrén: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 15, 12-20

Ak Kristus nevstal, vaša viera je márna

Bratia, ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet?

Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení. Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých ľudí.

Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.

Kniha žalmov   −   Ž 17, 1. 6-7. 8+15

Refrén: Až raz vstanem zo sna, uzriem tvoju tvár, Pane.
Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť, *
všimni si moju prosbu pokornú.
Nakloň sluch k mojej modlitbe, *
čo plynie z perí úprimných. R.
K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. *
Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová.
Ukáž svoje predivné milosrdenstvo, *
ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ
dôverujúcich v teba. R.
Chráň ma ako zrenicu oka, *
skry ma v tôni svojich perutí.
Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár *
a až raz vstanem zo sna,
nasýtim sa pohľadom na teba. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 8, 1-3

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Niektoré ženy im vypomáhali zo svojich prostriedkov

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

IX. 2014

 « » 
Mesiac
36.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
37.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
38.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
39.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
40.
týždeň
Po 29
Ut 30